دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ششم (سال 2002)

0 149

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ششم (سال 2002)

کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش 6 ششم (سال 2002) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 814 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد. حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن شامل 1745 صفحه می باشد.

 

دانلود کتاب و حل المسائل ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ششم (سال 2002)

در سه دهه گذشته، کتاب مبانی ترمودینامیک Sonntag، Borgnakke و Van Wylen کتاب درسی پیشرو در این زمینه بوده است. نسخه ششم جدید که اکنون با مثال‌های کار شده متعدد، مشکلات تکالیف، و تصاویر، و مجموعه‌ای غنی از منابع یادگیری مبتنی بر وب به روز شده و بهبود یافته است، در عین حفظ دیدگاه مهندسی، به ارائه یک درمان جامع و دقیق از ترمودینامیک کلاسیک ادامه می‌دهد.

این متن زمینه را برای مطالعات بعدی در زمینه هایی مانند مکانیک سیالات، انتقال حرارت و ترمودینامیک آماری فراهم می کند و دانشجویان را آماده می کند تا به طور مؤثر ترمودینامیک را در عمل مهندسی به کار گیرند.

ترمودینامیک ون وایلن ویرایش ششم (سال 2002)

فهرست مطالب
فصل 1: برخی از نظرات مقدماتی

فصل 2: برخی از مفاهیم و تعاریف 

فصل 3: ویژگی های یک ماده خالص

فصل 4: کار و گرما

فصل 5: قانون اول ترمودینامیک

فصل 6: قانون اول

فصل 7: قانون دوم ترمودینامیک

فصل 8: انتروپی

فصل 9: تجزیه و تحلیل قانون دوم برای یک حجم کنترل

فصل 10: برگشت ناپذیری و در دسترس بودن

فصل 11: سیستم های برق و تبرید

فصل 12: مخلوط های گازی

فصل 13: روابط ترمودینامیکی

فصل 14: واکنش های شیمیایی

فصل 15: مقدمه ای بر فاز و تعادل شیمیایی

فصل 16: جریان تراکم پذیر

 

ویرایش های جدیدتر کتاب ترمودینامیک ون وایلن :

برای دانلود ویرایش هشتم کلیک کنید

برای دانلود ویرایش هفتم کلیک کنید

 

 Fundamentals of Thermodynamics 6th Edition by Claus Borgnakke, Gordon J. Van Wylen , Richard E. Sonntag Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.