دانلود کتاب علم مواد دندانی فیلیپس ویرایش سیزدهم (سال 2022)

0 94

دانلود کتاب علم مواد دندانی فیلیپس ویرایش سیزدهم (سال 2022)

کتاب علم مواد دندانی فیلیپس ویرایش 13 سیزدهم (سال 2022) جهت دانلود رایگان در سایت کنکور قرار گرفته است. این کتاب شامل 457 صفحه و به زبان انگلیسی می باشد.

دانلود کتاب علم مواد دندانی فیلیپس ویرایش سیزدهم (سال 2022)

توضیحات پیرامون این کتاب :
با تکنولوژی در حال تکامل مواد دندانپزشکی همراه باشید! Phillips’ Science of Dental Materials، ویرایش سیزدهم اطلاعات جامع و به روزی را در مورد مواد مورد استفاده در روش های زیبایی و ترمیمی در دندانپزشکی ارائه می دهد. این مقاله خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط به انتخاب و استفاده از بیومواد دندانی را معرفی می‌کند، از جمله ترکیب آنها، خواص مکانیکی، متغیرهای دستکاری و عملکرد ترمیم‌ها و پروتزهای دندانی. این نسخه سه فصل جدید و صدها عکس تمام رنگی جدید اضافه می کند. این متن/مرجع پیشرو توسط دانشمندان دندانپزشکی چیای شن و اچ رالف رالز به همراه پروتز دندان جوزفین اسکویول آپشاو نوشته شده است.

کتاب علم مواد دندانی فیلیپس ویرایش سیزدهم (سال 2022) ویرایش سیزدهم اطلاعات جامع و به روزی را در مورد مواد مورد استفاده در روش های زیبایی و ترمیمی در دندانپزشکی ارائه می دهد. این مقاله خواص فیزیکی و شیمیایی مربوط به انتخاب و استفاده از بیومواد دندانی را معرفی می‌کند، از جمله ترکیب آنها، خواص مکانیکی، متغیرهای دستکاری و عملکرد ترمیم‌ها و پروتزهای دندانی. این نسخه سه فصل جدید و صدها عکس تمام رنگی جدید اضافه می کند. این متن/مرجع پیشرو توسط دانشمندان دندانپزشکی چیای شن و اچ رالف رالز به همراه پروتز دندان جوزفین اسکویول آپشاو نوشته شده است. 

Phillips’ Science of Dental Materials 13th Edition (2022)

 Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.