دانش‌آموزان برای آزمون‌های نهایی فقط کتاب‌های درسی را بخوانند

0 39

دانش‌آموزان برای آزمون‌های نهایی فقط کتاب‌های درسی را بخوانند

دانش‌آموزان برای آزمون‌های نهایی فقط کتاب‌های درسی را بخوانند

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی خط قرمز آموزش و پرورش است گفت: دانش آموزان با خیالت راحت بدون استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی و در چارچوب کتاب درسی و کلاس درسی می‌توانند در آزمون‌های نهایی به سوالات پاسخ دهند.

محسن زارعی در برنامه پرسشگر با بیان اینکه سال‌های قبل دانش آموزان تحت محتوا و برنامه درسی مدارس در کلاس‌های درس مشغول تحصیل بودند ولی نظام دیگری کار سنجش آن‌ها را انجام می داد گفت: سنجش سرنوشت ساز آن‌ها توسط نظام دیگر رقم می خورد و این باعث شده بود دانش آموزان خود را برای کارزار دیگری آماده کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان سال‌ها به جای پرداختن به محتوای درسی، بر اساس کلید واژه‌ها، حافظه محوری، مهارت محوری و تکنیک خود را برای کنکور آماده می کردند افزود: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش یک فرصت ایجاد کرد تا مدرسه و کلاس درس و اهداف برنامه درسی مرجعیت پیدا کند.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظام ارزشیابی می‌تواند برای مرجع شدن اهداف برنامه درسی تغییر جهت انجام دهد ادامه داد: این فرصتی شد تا در سال ۱۴۰۲ ، ۴۰ درصد نمرات دروس پایه دوازدهم تاثیر قطعی در آزمون سراسری دانش آموزان داشته و ۶۰ درصد هم نتیجه کنکور ملاک باشد.

زارعی اشاره کرد: آزمون‌ها مبتنی بر اهداف برنامه درسی طراحی شد، یعنی دانش آموزی می‌توانست به سوالات جواب دهد که مطالب را یاد گرفته باشد نه اینکه حفظ کرده باشد.

وی به دانش آموزان توصیه کرد فرصت‌های آموزشی را ازدست ندهند و برای امتحانات به کتاب رجوع کنند؛ همکاران هم مبتنی بر کتاب درسی و اهداف برنامه درسی تمرکز داشته باشند.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کتاب‌های کمک آموزشی خط قرمز آموزش و پرورش است گفت: دانش آموزان با خیالت راحت بدون استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی و در چارچوب کتاب درسی و کلاس درسی می‌توانند در آزمون‌ها به سوالات پاسخ دهند.

زارعی به دانش آموزان قول داد که با خیالت راحت خود را آماده آزمون‌ها کنند و آنچه در طول سال تحصیلی یاد می گیرند مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.