جزییات نقل‌ و انتقال دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال دوم

0 22

جزییات نقل‌ و انتقال دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال دوم

جزییات نقل‌وانتقال دانشجویان علوم پزشکی در نیمسال دوم

جزییات نقل‌وانتقال دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ اعلام شد.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت جدول زمان‌بندی سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ را اعلام کرد.

بازه زمانی: ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر: ثبت درخواست توسط دانشجویان متقاضی

بازه زمانی: ۲۱ آذر تا ۲ دی: بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه

بازه زمانی: ۳ دی تا ۱۲ دی: رسیدگی و اعلام نتیجه اولیه

بازه زمانی ۱۳ دی تا ۲۴ دی: بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه

بازه زمانی ۲۴ دی تا ۵ بهمن: بررسی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

نق و انتقال دانشجویان علوم پزشکی صرفاً از طریق سامانه نقل و انتقال و مهمانی دانشجویان وزارت بهداشت https://transmission.behdasht.gov.ir انجام می‌شود.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.