تسهیلات ویژه دانشگاه خواجه نصیر به رتبه های برتر کنکور

0 53

تسهیلات ویژه دانشگاه خواجه نصیر به رتبه های برتر کنکور

تسهیلات ویژه دانشگاه خواجه نصیر به رتبه های برتر کنکور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به رتبه‌های برتر کنکور کمک هزینه تحصیلی می‌دهد.

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به رتبه‌های برتر کنکور کمک هزینه تحصیلی و اولویت در استفاده از خدمات رفاهی اختصاص می‌دهد.

داوطلبان غیر بورسیه کنکور سراسری که رتبه در سهمیه آنها به قرار جدول زیر باشد، در صورت انتخاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان محل تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند خواهند شد.

رشته‌های تحصیلی

رتبه در منطقه ۱

رتبه در منطقه ۲

مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

زیر ۲۰۰

زیر ۱۰۰

سایر رشته‌های مهندسی

زیر ۴۰۰

زیر ۲۰۰

علوم پایه (شیمی، فیزیک و ریاضی)

زیر ۸۰۰

زیر۸۰۰Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.