تاریخ برگزاری آزمون زبان msrt در مرداد ۱۴۰۲

0 101

تاریخ برگزاری آزمون زبان msrt در مرداد ۱۴۰۲

تاریخ برگزاری آزمون زبان msrt در مرداد ۱۴۰۲

زمان برگزاری آزمون زبان msrt در مرداد ۱۴۰۲ اعلام شد، ثبت نام از روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود.

تاریخ و زمان برگزاری آزمون زبان msrt در مرداد ۱۴۰۲ اعلام شد. این آزمون روز جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود.

تاریخ و زمان ثبت نام :

ثبت نام از روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ آغاز شده و تا روز سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت۱۶ ادامه خواهد داشت. حوزه های برگزاری درتقویم آزمون درج می شود.

همچنین به اطلاع داوطلبان می رساند برگزاری آزمون در حوزه های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام می شود و در غیر این صورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می شود.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.