بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402

0 109

بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402

جداول بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402 در ادامه این مطلب سایت کنکور آماده است.


هر سال در کنکور از هر درسی و هر بخشی چند تا سوال آمده است؟ 
درجه سختی هر مبحث از هر درس چقدر است ؟ 
این جداول خیلی به شما کمک میکند روی کدام مباحث تمرکز بیشتری بگذارید

 

جدول بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402 جدول بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402 جدول بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402 جدول بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402 جدول بودجه بندی تمامی دروس کنکور سراسری 1398 تا 1402

 Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.