بارم‌ بندی کتابهای درسی برای امتحانات نهایی سال 1402- 1403

0 27

بارم‌ بندی کتابهای درسی برای امتحانات نهایی سال 1402- 1403

بارم‌ بندی کتابهای درسی برای امتحانات نهایی سال تحصیلی 1402- 1403 در ادامه این مطلب سایت کنکور قرار گرفته است. همچنین حذفیات منابع امتحانات نهایی 1403 و قسمتهایی از منابع آزمونهای نهایی سال 1403 که نباید از آنها سوال طراحی شود نیز جهت دانلود قرار داده است.   سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی بارم‌بندی پیشنهادی […]

نوشته بارم‌ بندی کتابهای درسی برای امتحانات نهایی سال 1402- 1403 اولین بار در سایت کنکور پدیدار شد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.