انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری 1402 + مفهوم کدها

0 91

انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری 1402 + مفهوم کدها

کارنامه سبز کنکور سراسری 1402 انتشار یافت. داوطلبان به منظور دریافت کارنامه سبز آزمون خود لازم است وارد پورتال خود در مای سنجش شده و وضعیت خود را مشاهده کنند. هم اکنون کارنامه نهایی تمامی داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۲ منتشر شد. 

مفهوم علامتهای بکار برده شده در کارنامه سبز کنکور 1402

انتشار کارنامه سبز کنکور سراسری 1402 + مفهوم کدها

 

نمونه کارنامه سبز منتشر شده کنکور 1402

نمونه کارنامه سبز منتشر شده کنکور 1402Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.