اعلام نتیجه نهایی رشته‌های دارای مصاحبه و گزینش کنکور ۱۴۰۲

0 16

اعلام نتیجه نهایی رشته‌های دارای مصاحبه و گزینش کنکور ۱۴۰۲

کد دانشگاه یا ارگان ۱۱ و ۱۷ دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ۵۱ دانشگاه تبریز (بورسیه صنعتی) ۱۲ دانشگاه شاهد ۵۲ دانشگاه تهران (بورسیه صنعتی) ۱۴ دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری ۵۳ دانشگاه دامغان (بورسیه صنعتی) ۱۵ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی ۵۴ دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) قم (بورسیه صنعتی) ۱۸ دانشکده غیرانتفاعی رفاه ۵۵ دانشگاه رازی کرمانشاه (بورسیه صنعتی) ۲۰ رشته‌های بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵۶ دانشگاه زنجان (بورسیه صنعتی) ۲۱ دانشگاه شهید مطهری ۵۷ دانشگاه سمنان (بورسیه صنعتی) ۲۲ رشته‌های بورسیه وزارت دفاع ۵۸ دانشگاه صنعتی شاهرود (بورسیه صنعتی) ۲۳ دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۶۰ دانشگاه شهید باهنر کرمان (بورسیه صنعتی) ۲۴ دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا «ع» مشهد ۶۳ دانشگاه صنعتی اصفهان (بورسیه صنعتی) ۲۵ رشته‌های بورسیه ارتش ۶۴ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (بورسیه صنعتی) ۲۶ رشته‌های بورسیه فرماندهی انتظامی ۶۶ دانشگاه صنعتی سهند تبریز (بورسیه صنعتی) ۲۹ فوریت‌های پزشکی و پیش‌بیمارستانی ۶۷ دانشگاه صنعتی قم (بورسیه صنعتی) ۳۰ دانشکده تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه قم ۶۸ دانشگاه صنعتی همدان (بورسیه صنعتی) ۳۱ دانشگاه امام حسین (ع) ۶۹ دانشگاه علم و صنعت ایران تهران (بورسیه صنعتی) ۳۲ رشته‌های کاردانی وزارت بهداشت ۷۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (بورسیه صنعتی) ۳۵ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر ۷۱ دانشگاه فردوسی مشهد (بورسیه صنعتی) ۳۷ رشته‌های بورسیه دانش ۷۲ دانشگاه قم (بورسیه صنعتی) ۳۸ رشته‌های بورسیه خودروسازی ۷۳ دانشگاه کاشان (بورسیه صنعتی) ۳۹ رشته‌های بورسیه انرژی اتمی ۷۵ دانشگاه گیلان رشت (بورسیه صنعتی) ۴۰ دانشگاه غیرانتفاعی سوره ۷۶ دانشگاه مازندران بابلسر (بورسیه صنعتی) ۴۱ دانشگاه اراک (طرح آبا) ۷۷ دانشگاه یزد (بورسیه صنعتی) ۴۲ دانشگاه فردوسی مشهد (دوره مشترک با خارج) ۷۸ دانشگاه میبد (بورسیه صنعتی) ۴۳ آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۷۹ دانشگاه اردکان (بورسیه صنعتی) ۴۵ دانشگاه اراک (بورسیه صنعتی) ۸۰ دانشگاه تربت حیدریه (بورسیه صنعتی) ۴۶ دانشگاه ارومیه (بورسیه صنعتی) ۸۱ دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر (بورسیه صنعتی) ۴۷ دانشگاه اصفهان (بورسیه صنعتی) ۸۲ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا (بورسیه صنعتی) ۴۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان (بورسیه صنعتی) ۸۳ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل (بورسیه صنعتی) ۴۹ دانشگاه بیرجند (بورسیه صنعتی) ۸۴ دانشگاه بزرگمهر قائنات (بورسیه صنعتی) ۵۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین (بورسیه صنعتی)Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.