آمار داوطلبان نوبت دوم کنکور 1402 به تفکیک رشته

0 128

آمار داوطلبان نوبت دوم کنکور 1402 به تفکیک رشته

آمار داوطلبان نوبت دوم کنکور 1402 به تفکیک رشته

سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح آمار نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ گفت: بیش از ۶۱ درصد داوطلبان کنکور را زنان تشکیل می دهند.

دکتر علی صدر در نشست خبری برگزاری نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ امروز ۱۲ تیرماه در محل سازمان سنجش گفت: تعداد کل ثبت نام کنندگان در نوبت دوم کنکور سال ۱۴۰۲ تعداد یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۳۶ نفر است که از این تعداد ۶۸۷ هزار و ۴۲۰ نفر معادل ۶۱ درصد زن و تعداد ۴۳۲ هزار و ۱۶ نفر معادل ۳۹ درصد مرد هستند.

وی افزود: تعداد ثبت نام کنندگان در تهران ۱۰۴ هزار و ۴۹۵ نفر است که از این تعداد ۶۱ هزار و ۴۱۰ نفر معادل ۵۹ درصد زن و تعداد ۴۳ هزار و ۸۵ نفر معادل ۴۱ درصد مرد هستند. تعداد ثبت نام کنندگان در خارج از کشور ۲۴۰ نفر هستند که در ۱۳ کشور خارجی کنکور برای آنها برگزار می شود.

صدر خاطرنشان کرد: تعداد ۴۱۷ شهرستان محل برگزاری نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ هستند و ۶۶۲ محل حوزه های امتحانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و در نهایت یک هزار و ۹۵۵ حوزه فرعی هستند.

سرپرست معاونت امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با تشریح آمار نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ گفت: بیشترین شرکت کننده در گروه علوم تجربی با تعداد ۴۸۵ هزار و ۳۵ نفر است. پس از آن گروه علوم انسانی با ۳۴۳ هزار و ۵۵۱ نفر در رده بعدی قرار دارد. در گروه علوم ریاضی و فنی نیز ۱۳۶ هزار و ۸۵۱ نفر شرکت می کنند. گروه زبان های خارجی ۹۲ هزار و ۲۹۷ داوطلب و گروه هنر ۶۱ هزار و ۷۰۲ داوطلب دارد.

🔹گروه علوم تجربی : ۴۸۵ هزار و ۳۵ نفر
🔸 گروه علوم انسانی :۳۴۳ هزار و ۵۵۱ نفر
🔹گروه علوم ریاضی و فنی : ۱۳۶ هزار و ۸۵۱ نفر
🔸گروه زبان های خارجی : ۹۲ هزار و ۲۹۷ نفر
🔹 گروه هنر : ۶۱ هزار و ۷۰۲ نفرSource link

Leave A Reply

Your email address will not be published.