آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۱۴۰۲

0 15

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۱۴۰۲

آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۱۴۰۲

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ١۴٠٢ از امروز ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز می شود.

ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ١۴٠٢ از امروز ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ آغاز می‌شود. پذیرفته شدگان تا ۲۳ آبان ۱۴۰۲ فرصت دارند به سامانه اینترنتی دانشگاه محل قبولی مراجعه کنند.

عدم ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ‌های مقرر تعیین شده توسط دانشگاه، به منزله انصراف بوده و هیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

همانگونه که طی بند ٣ اطلاعیه ۱۵ و ۱۶ مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ١۴٠٢ اعلام شده، زمان شروع تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد.

کلیه ضوابط آزمون دفترچه‌های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته محل و اطلاعیه‌ها برای این مرحله نیز جاری است.

همانگونه که قبلاً نیز اعلام شده بر اساس آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است.

با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواهد گرفت.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بهداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشد وزارت علوم یا سایر مراکز نیز پذیرفته شده اند ملزم به ثبت نام در یکی از دو محل هستند و در صورت محرز
شدن ثبت نام در هر دو محل، قبولی آنها در رشته‌های مربوط به وزارت بهداشت در هر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

پذیرفته شدگان لازم است کلیه مدارک مندرج در اطلاعیه ۱۴ مرکز سنجش آموزش پزشکی درباره آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ١۴٠٢ را جهت ارائه به دانشگاه محل پذیرش آماده کرده و براساس اعلام دانشگاه در خصوص زمان، مکان و نحوه ثبت نام، اقدام کنند.

بسیار مهم: درصورت محرز شدن الف) عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب) واجد شرایط نبودن فرد جهت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج) مغایرت و عدم صحت مدارک، د) مغایرت اطلاعات اعلام شده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با داوطلب برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ با رقابت حدود ۶۹ هزار داوطلب برگزار شد و نتایج نهایی پذیرفته شدگان ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

پس از اعلام نتایج نهایی و ثبت نام پذیرفته شدگان، مرحله تکمیل ظرفیت برای این آزمون در نظر گرفته شد. نتایج پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش پزشکی اعلام شد.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.